Skip to main content

ثبت نام کارگاههای آموزشی هفتمین همایش 10 روز با عکاسان ایران آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی هفتمین همایش 10 روز با عکاسان ایران، علاقه مندان برای شرکت در کارگاههای آموزشی این دوره می توانند در سایت همایش به نشانی10days.nips.org.ir ثبت نام کنند.
ثبت نام در این کارگاهها برای اعضای هفت انجمن عکاسی حاضر در همایش با 50 درصد تخفیف، برای دانشجویان عکاسی با 30 درصد تخفیف و برای افرادی که در تمام کارگاهها ثبت نام کنند 15 درصد تخفیف دارد.
کارگاههای روش عکاسی تبلیغاتی از اجسام براق و خلق جلوه های ویژه عکاسی در واقعیت با حضور علیرضا رفایی روز جمعه 16 آذر، بررسی خواص نور و نحوه کنترل هر یک از آنها با حضور محسن خیرخواه یکشنبه 18 آذر، ویرایش عکس های تبلیغاتی با حضور بهمن رفویی روز دوشنبه 19 آذر،  عکس سریع، عکس کند در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی(دوربین های تکنیکال) با حضور هادی صباغ سه شنبه 20 آذر، روش طرح نویسی برای فروش پروژه های عکاسی با حضور داریوش محمدخانی روز چهارشنبه 21آذر و شیوه های نوین در پردازش عکس منظره با حضور پدرام میرصادقی روز پنجشنبه 22آذر ساعت 10 صبح در این دوره 10 روز با عکاسان ایران در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

error: متاسفم !
Skip to content