Skip to main content

جدول برنامه های هفتمین همایش 10 روز با عکاسان ایران منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی هفتمین همایش 10 روز با عکاسان ایران، جداول نشست های تخصصی، نمایش فیلم، کارگاه آموزشی و برنامه در جستجوی راهی نو در سالن شهناز، برنامه های به سوی نگاه شخصی در گالری بهار و نشست های انجمن ها و بخش دانشجویی این دوره همایش منتشر شد.
نمایشگاه های انجمن عکاسان ایران، انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس ، انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران، انجمن عکاسان خانه تئاتر، انجمن عکاسان سینمای ایران، انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران و انجمن عکاسی میراث فرهنگی با رویکرد چهره ایران و نمایشگاه دانشجویان برنامه نمایشگاهی این دوره همایش است.
هفتمین همایش 10 روز با عکاسان ایران با برگزاری مراسم افتتاحیه امروز در خانه هنرمندان ایران آغاز می شود.
در دومین روز همایش پنجشنبه 15 آذرماه، نشست تولید محتوا و استراتژی های آن (محمدمهدی قلم سیاه)، نشست استراتژی فروش عکس (علیرضا اکرمی) و نشست زیبایی شناسی و بازتاب آن در تصاویر عکاسانه با حضور شهاب الدین عادل، محمد ضیمران و محمدرضا شریف زاده در سالن شهناز خانه هنرمندان برگزار می شود. در برنامه در جستجوی راهی نو در روز پنجشنبه، شادی احمری با عنوان  نور و دیزاین و نور و مارکتینگ در عکاسی تبلیغاتی و دکتر شقاقی با موضوع پیشگیری از ارائه آسیب های جسمانی در عکاسی در سالن شهناز سخنرانی می کنند.
در برنامه به سوی نگاه شخصی پنجشنبه 15 آذرماه حمید طبایی، سجاد آورند و مهدی منعم حضور دارند و جمشید حاتم درباره عکس و امضای شخصی در گالری بهار سخنرانی می کند.

عکاسی فشن و مدلینگ همراه با ادیت با حضور رسول امین برنامه انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران است که روز پنجشنبه ساعت 15 در گالری پاییز؛ محل برگزاری نمایشگاه این انجمن برگزار می شود.

نشست درباره پایان نامه “تحلیل ضمیر ناخودآگاه با رویکرد مکتب فروید در آثار پنج نمونه از هنرمندان فتومونتاژ معاصر غرب” برنامه بخش دانشگاهی است که روز پنجشنه گالری در میرمیران برگزار می شود. 

در سومین روز هفتمین همایش 10 روز با عکاسان ایران روز جمعه 16 آذرماه کارگاه آموزشی روش عکاسی تبلیغاتی از اجسام براق و خلق جلوه های ویژه عکاسی، در واقعیت با حضور علیرضا رفایی، نشست تاثیر چالش های اقتصادی جهان بر بازار عکاسی با حضور محمد مهدی رحیمیان، محمد فرنود، علی قلم سیاه و فرزاد هاشمی و نشست درباره نگاه شخصی با حضور محمد مهدی رحیمیان، محمدرضا شریف زاده، مهرداد افسری و مجید ناگهی در سالن شهناز خانه هنرمندان برگزار می شود.
در برنامه در جستجوی راهی نو در روز جمعه کیمیا رهگذر با عنوان چرا در عکس های گروهی اول به دنبال خود می گردیم؟، ابوالفضل توسلی درباره عکس در سینمای کیارستمی و فرشته دیانت با عنوان پروژه های عکاسی فرامرزی، تجربه دانشگاه الزهرا و دانشگاه سن حوزه آمریکا سخنرانی می کنند.
در روز جمعه 16 آذرماه در برنامه به سوی نگاه شخصی سعید فرجی و کورش شبگرد حضور دارند و رهام شیراز با عنوان شخصی گری به چالش کشیدن سندیت واقعی در گالری بهار خانه هنرمندان سخنرانی می کند.

عکاسی با موضوع استیل لایف با حضور مازیار خلیقی برنامه انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران است که روز جمعه 16 آذرماه ساعت 16در گالری پاییز خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

نشست درباره پایاین نامه “فضا، مکان و قاب در  عکاسی منظره معاصر ” روز جمعه 16 آذرماه در گالری میرمیران خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

error: متاسفم !
Skip to content